Home » อนญาต

อนญาต

แจ้งข่าว ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียน ภายใน20มี.ค.2563 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน ต่างด้าว

แจ้งข่าว ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียน ภายใน20มี.ค.2563 | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน… Read More »แจ้งข่าว ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียน ภายใน20มี.ค.2563 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน ต่างด้าว

คำขอใบอนุญาตทำงาน (บต.48) อนุมัติแล้วทำไงต่อ? EP.5 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แบบ ฟอร์ม ขอ ใบ อนุญาต ทำงาน

คำขอใบอนุญาตทำงาน (บต.48) อนุมัติแล้วทำไงต่อ? EP.5 | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบ ฟอร์ม ขอ ใบ อนุญาต ทำงาน หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ… Read More »คำขอใบอนุญาตทำงาน (บต.48) อนุมัติแล้วทำไงต่อ? EP.5 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แบบ ฟอร์ม ขอ ใบ อนุญาต ทำงาน

ต่อวีซ่า บัตรอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 2563 (ตอน 1) Ep29.1.2020 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน แรงงาน ต่างด้าว

ต่อวีซ่า บัตรอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 2563 (ตอน 1) Ep29.1.2020 | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน แรงงาน… Read More »ต่อวีซ่า บัตรอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 2563 (ตอน 1) Ep29.1.2020 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน แรงงาน ต่างด้าว

ต่อใบอนุญาตทำงานรอบพิเศษ ภายใต้สถานการณ์โควิด (Covid-19) | JOBS KNOWLEDGE EP.3 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน

ต่อใบอนุญาตทำงานรอบพิเศษ ภายใต้สถานการณ์โควิด (Covid-19) | JOBS KNOWLEDGE EP.3 | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต่อ ใบ อนุญาต ทํา… Read More »ต่อใบอนุญาตทำงานรอบพิเศษ ภายใต้สถานการณ์โควิด (Covid-19) | JOBS KNOWLEDGE EP.3 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน

โมดูล 6.7 การขอใบอนุญาตและการติดต่อภาครัฐ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การ ขอ ใบ อนุญาต ทํา งาน

โมดูล 6.7 การขอใบอนุญาตและการติดต่อภาครัฐ | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ ขอ ใบ อนุญาต ทํา งาน หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่:… Read More »โมดูล 6.7 การขอใบอนุญาตและการติดต่อภาครัฐ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การ ขอ ใบ อนุญาต ทํา งาน

TIP #24 | FM2018 | แนวทางการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

TIP #24 | FM2018 | แนวทางการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา… Read More »TIP #24 | FM2018 | แนวทางการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

ทำใบอนุญาตทำงานหาย ควรทำอย่างไง?มีความผิดอย่างไร? | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน ต่างด้าว

ทำใบอนุญาตทำงานหาย ควรทำอย่างไง?มีความผิดอย่างไร? | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน ต่างด้าว หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: Th.kienthuccuatoi.com/information การกระทำ… Read More »ทำใบอนุญาตทำงานหาย ควรทำอย่างไง?มีความผิดอย่างไร? | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต ทํา งาน ต่างด้าว

อัพเดต หลังจากพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพแล้วทำอย่างไรต่อ e-WorkPermit ต่อใบอนุญาตแรงงาน3สัญชาติ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน ต่างด้าว

อัพเดต หลังจากพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพแล้วทำอย่างไรต่อ e-WorkPermit ต่อใบอนุญาตแรงงาน3สัญชาติ | ข่าวทั่วไปรายวัน [penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] ดูเลย[/penci_button] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน ต่างด้าว หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: Th.kienthuccuatoi.com/information… Read More »อัพเดต หลังจากพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพแล้วทำอย่างไรต่อ e-WorkPermit ต่อใบอนุญาตแรงงาน3สัญชาติ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ใบ อนุญาต แรงงาน ต่างด้าว